Eerste resultaten van de poll uit Tannine 17

Er is volop gereageerd op de poll uit Tannine 17. Iets meer dan 100 leden hebben de moeite genomen om het bestuur te laten weten waarom zij zich al dan niet hebben aangemeld voor de NWG Voorjaarsdag in Wageningen. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Alvast enkele eerste resultaten:

Dit geeft wel een mooi beeld van aan welke activiteiten leden hebben deelgenomen

De antwoorden op vraag 5 en 6 (staat er boven nog niet bij) zijn het belangrijkste om aanpassingen voor de toekomst te doen. Meer dan 20 redenen zijn eenmalig genoemd. Deze moeten nog in categorieën verdeeld worden. Nadere informatie en conclusies volgen. Uiteraard staat deze enquête op de agenda van het landelijk bestuur in juli en op de agenda van het overleg met de voorzitters.