Wie zijn wij, wat doen wij en wat heb je aan ons

Het Nederlands Wijngilde (NWG) is de grootste en leukste wijnproefvereniging in Nederland. De leden verbeteren op de proefavonden hun praktische wijnproefervaring.

Het introductiefilmpje* is een montage uit een uitgebreidere film, gemaakt op de NWG Najaarsdag 2023 in Zeist. Hierin vertellen voorzitter en leden over het belang van het NWG voor hun wijnkennis en wijnproefervaring.  

De volledige film met voorzitter en leden aan het woord, vind je hier

Het NWG is opgericht in 1981 en telt ca. 300 leden, die wijn proeven in Amsterdam, Arnhem, Bergen (NH), Breda, Den Haag, Epe, Gouda, Maastricht, Nijmegen, Sneek, Twente en Utrecht. De vereniging kent een landelijk bestuur en elke afdeling heeft een eigen bestuur. Kansen voor het oprichten van een nieuwe afdeling zijn er in Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Geïnteresseerd? Meld je dan.

De wens om de liefde voor de wijn met gelijkgestemden te beleven en de kennis over wijn in brede zin te verdiepen is de primaire drijfveer om wijn en verenigingsleven te combineren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het NWG geen winstoogmerk heeft en geen commerciële activiteiten ontplooit.

Het NWG is een club van en voor wijnliefhebbers. De club genereert geen inkomsten door de verkoop van wijn of wijn-gerelateerde producten/diensten. Wel geeft het NWG leden en niet-leden, die zich professioneel met wijn bezighouden, de mogelijkheid om producten/diensten tegen gunstige voorwaarden aan te bieden aan NWG leden (zie ledenvoordeel).  

*zichtbaar op PC, helaas nog niet op smartphone of tablet.

De leden

De leden hebben hun liefde voor wijn gemeen, maar hun praktische en theoretische kennis is uiterst divers. De een heeft een basiscursus wijnproeven gedaan, de ander is vinoloog of master vini, maar ook veel leden delen alleen hun passie en vergroten hun kennis door veel te proeven. Ook zijn er leden, die een eigen wijnhandel hebben of cursussen met proeverijen verzorgen.

Leden kunnen, als zij dat zelf willen, geïntroniseerd worden en ontvangen dan een draaglint met NWG-penning en een aantal “balkjes”, passend bij hun opleiding.

Vereniging KvK 40479179                                                 NL21 RABO 0125 1983 53
NWG Statuten                    NWG Huishoudelijk Reglement                 Privacy Policy

Activiteiten binnen de Wijngildes

De Wijngildes met hun activiteiten vormen het hart van de vereniging. De activiteiten van een Wijngilde bestaan o.a. uit:

-Wijnproefavonden, meestal maandelijks;
-Diners;
-Wijnreizen;
-Wijn en spijscombinaties of high-wines;

De Wijngildes worden geleid door een lokaal bestuur en deze is zo autonoom mogelijk in het bepalen van de activiteiten en de hieraan gerelateerde kosten. Bij het ene Wijngilde organiseert de NWG-Wijnmeester alle proeverijen en bij het andere doen de leden dat zelf. Het ene Wijngilde  gaat jaarlijks op wijnreis, het andere eens in de vijf jaar. Bij het ene Wijngilde betalen de leden per proeverij een deelnemersbijdrage, bij het andere geldt een jaarcontributie.  Meestal wordt de proeverij afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje (vaak kaas) en uiteraard een glas wijn.

Vanzelfsprekend geschiedt alles in overleg met de leden. Alle georganiseerde activiteiten staan ook open voor leden van andere Wijngildes van het Nederlands Wijngilde tegen een deelnemersbijdrage.

Deze activiteiten maken het mogelijk om schaalvoordelen te behalen bij het bestuderen, verkrijgen, proeven, combineren en beleven van wijn. Door het in groepsverband proeven en bespreken van wijnen staat het genieten van wijn voor de leden centraal.

Landelijke activiteiten

Landelijk worden jaarlijks één of twee dagen georganiseerd met een “masterclass” door een wijngrootheid en/of de proefwedstrijd om de André de Caluwe bokaal. Teams uit de afdelingen proberen dan als beste te bepalen welke de blind geschonken wijnen zijn.

Jaarlijks kiezen de NWG-Wijnmeesters gezamenlijk een thema met bijbehorende wijnen. Dat thema wordt het landelijk thema, dat in elke afdeling wordt geproefd en besproken.

Lid worden?

Nieuwe leden kunnen (gratis of tegen een onkostenbijdrage) een proefavond bijwonen, om te testen of het NWG bij hun past. Neem contact op met de dichtstbijzijnde afdeling via contact in het menu.

Zelf een nieuwe afdeling binnen het NWG vormen?

Proeft u zelf al in een proefgroep? Losstaande proefgroepen, die zich willen aansluiten bij de grootste en leukste wijnproefvereniging van Nederland, kunnen contact opnemen met de landelijk secretaris voor een vrijblijvend gesprek met een paar bestuursleden over de vele voordelen, rechten en (bescheiden) plichten. Maak hier gebruik van.

Heeft u zelf nog geen proefgroep, maar bent u enthousiast wijnliefhebber, dan is het vormen van een nieuwe afdeling een mooie optie. Het draaiboek ligt al klaar en wij staan u met raad en daad bij. Neem contact met ons op.