Maastricht i.o.

Wij, Marijke Kop en Ger Dorlo, zijn druk doende om een Wijngilde Maastricht op te richten. Of althans, een zeer serieuze poging daartoe te ondernemen. Vreemd genoeg helpt corona ons daarbij. Deze periode biedt immers enerzijds ruimte om de nodige voorbereidingen te treffen en anderzijds het vooruitzicht om (post-corona) weer, in elkaars aanwezigheid, te mogen proeven, eten en reizen. Een mooi perspectief.

Wij zijn, behalve een echtpaar, twee gepassioneerde wijnliefhebbers met een goedgevulde wijnkelder. Geen professionals. In 2019 hebben we met goed gevolg ons examen WSET 3 afgelegd. We reizen veel. Altijd ook ‘wijngerelateerd’.

Waarom een Wijngilde Maastricht? Welnu….bekijk welke afdelingen er nu zijn en ‘plot’ dit op een kaart van Nederland. Dan zie je op dit moment een heel groot ‘niemandsland’ in het zuiden. Een vreemde situatie omdat iedereen (ook wij) in dit toch meest Bourgondische deel van Nederland een eigen afdeling van het Nederlands Wijngilde verwacht. En dus willen we in die veronderstelde behoefte voorzien!

Hoewel de afdeling Wijngilde Maastricht gaat heten, willen wij ons qua leden niet tot Maastricht beperken. Leden uit heel Limburg en uiteraard ook Belgisch-Limburg zijn welkom. Voor het vinden van een proef locatie willen we ons echter concentreren op Maastricht. Om lid te worden mag, maar hoef je geen specifieke kennis van wijn te hebben. Enthousiasme is voldoende.

Op dit moment moet er nog veel geregeld worden. Denk o.a. aan proef locatie en ledenwerving. We hebben een plan van aanpak opgesteld en werken dat successievelijk af. Hopelijk resulteert dat in de loop van 2021 in een actief Wijngilde Maastricht! 

Heb je belangstelling, stuur dan een mail naar maastricht@nederlandswijngilde.nl