Landelijk Bestuur NWG

Steven van der Linde
lid Wijngilde Amsterdam
voorzitter
Tom Schaafsma
lid Wijngilde Gouda
secretaris
Wim Schepman
lid Wijngilde Nijmegen
penningmeester en webmaster
Gies Stolze
lid Wijngilde Utrecht
NWG-wijnmeester
Joke Scholtens
lid afdeling Amsterdam
bestuurslid marketing