Colofon

Tannine 7 van september 2021 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekker, Joke Scholtens en Wim Schepman.
Aan deze 7e editie werkten verder mee Joke van der Leij, Ilse Swank (Utrecht) en Dirk de Jong (Gouda).

Tannine 8 verschijnt begin november.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.