Stay Safe!

Wij leven in een historische tijd. De wereld wordt overspoeld door het Corona virus met ernstige onheilsgevolgen voor de hele mensheid. Nu al tienduizenden doden met nog onvoorspelbare verdere gevolgen voor de volksgezondheid in alle windstreken. Daarnaast historische negatieve economische gevolgen. Dreigende recessies van ongekende omvang. Angst regeert de wereld. Enige hoop en wellicht enige troost is dat de mensheid ervan leert op een schaal die ook historisch zou kunnen zijn.

Wij mensen moeten elkaar, ieder naar eigen inzicht en mogelijkheden, vasthouden en steunen. Contact houden, solidair zijn, troost bieden.
Het NWG is maar een simpele Nederlandse wijnclub waar mensen elkaar opzoeken om met elkaar het leven te vieren vanuit de simpele invalshoek van liefde voor, kennis over en interesse in wijn in de meest brede zin. Het NWG is een huis met vele kamers. Kamers waarin ieder iets van zijn of haar gading kan vinden. Ook nu. Misschien wel juist nu.

Digitaal interactief proeven als alternatief

Voorlopig zijn wij veroordeeld tot een luxe vorm van huisarrest binnen strenge regels die het best te typeren zijn met de anderhalve meter. Wij moeten elkaar juist niet opzoeken om het leven te vieren maar ons onderwerpen aan regels die de kans groter maken om de crisis te overleven. Met elkaar.

Het landelijke bestuur denkt dat het in deze moeilijke tijd goed kan zijn om contact met elkaar te houden en uit te wisselen wat relevant lijkt. Daarom het initiatief van deze kwartaal nieuwsbrief luisterend naar de aloude naam TANNINE. Voor wat het waard is uiteraard, maar ik denk dat het, op eigen bescheiden wijze, wat kan helpen.

Ik wens alle leden geduld om deze tijd door te komen en een beetje geluk om telkens weer geluksmomenten te vinden. Maar bovenal wens ik ieder een goede bestendige gezondheid.

Ronald van den Heuvel, Voorzitter landelijk bestuur NWG

Terug naar Tannine