Colofon

Deze Tannine van maart 2024 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar, meestal op de eerste zaterdag van de oneven maand.
Redactie: Harry Dekker (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht), Reinier Broeks (Arnhem) en Wim Schepman (Nijmegen). Deze keer met medewerking van Ilse Swank (Utrecht), Steven van der Linde (Amsterdam en landelijk voorzitter), Menno Nieuwenhuyse (Utrecht), John van Dijk (Gouda), Liesbeth Kollewijn (Twente), Bert Sluis (Twente) en Thomas Zipper (Twente).

Tannine 23 verschijnt begin mei 2024.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.

Tannine wordt als nieuwsbrief rechtstreeks door de redactie aan de meeste leden verspreid. Sommige leden ontvangen Tannine echter pas via het secretariaat van hun afdeling.
Als je Tannine ook rechtstreeks wilt ontvangen, kun je je hier aanmelden.