Colofon

Deze Tannine van mei 2023 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekker (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen) met medewerking van Rob Nout van Nout’s Wijnwereld, Ilse Swank (Utrecht), Steven van der Linde (Amsterdam en landelijk voorzitter), Gies Stolze (Utrecht en landelijk NWG-wijnmeester) en Tom Schaafsma (Gouda en landelijk secretaris).

Tannine 18 verschijnt begin juli 2023.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.

Tannine wordt als nieuwsbrief rechtstreeks door de redactie aan de meeste leden verspreid. Sommige leden ontvangen Tannine via het secretariaat van hun afdeling.
Als zij Tannine ook rechtstreeks willen ontvangen, kunnen zij zich hier aanmelden.