NWG Najaarsdag 26 november 2022

De najaarsdag op 26 november a.s. nadert met rasse schreden. De uitnodigingen voor de masterclass medio september hebben voor zoveel respons gezorgd dat de masterclass helemaal volgeboekt is. Super dat er zoveel belangstelling is onder de leden! Maar de masterclass is niet het enige dat die dag op het programma staat. ’s Ochtends vergaderen de wijnmeesters en de voorzitters van de afdelingen. De agenda’s zijn bij het schrijven van dit bericht nog niet definitief, maar op beide vergaderingen zullen zeker de stand van zaken binnen de afdelingen en de interactie tussen afdelingen en landelijk bestuur aan de orde komen.

Hoe verbeteren we onze zichtbaarheid op social media, hoe verbreden we de input voor onze Tannine, willen we naar meer uniformiteit of koesteren we de eigenheid van de afdelingen. Zo maar wat vragen die besproken zouden kunnen worden en waarbij de ideeën van de leden onmisbaar zijn.  Daarom een oproep aan alle leden…heb je ideeën, tips of wensen aangaande het NWG, deel ze met  jouw wijnmeester en / of voorzitter, zodat die ze mee kunnen nemen naar de ochtendvergaderingen op 26 november! Alle inbreng wordt gewaardeerd! Ook als iets niet wordt opgevolgd, dan heeft het in ieder geval de kwaliteit van de besluitvorming vergroot ?.