Colofon

Deze Tannine van november 2022 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekker (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen) met medewerking van Steven van der Linde (Amsterdam) en Rob van Heumen, Wouter Aalberts en Joep van Heumen (Den Haag).

Tannine 15 verschijnt begin januari 2023.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.