Lustrum 2022

Op zaterdag 23 april j.l. vierde het Nederlands Wijngilde eindelijk haar 40- jarig bestaan na twee keer uitstel wegens corona. Het evenement vond plaats in De Observant in Amersfoort.

Door Fred Nijhuis en Gies Stolze werden 2 interessante masterclasses gepresenteerd.
Bekijk hier de uitgebreide presentaties:
Masterclass Savoye
Masterclass Italië deel 1
Masterclass Italië deel 2

Henk Wijnen
Petja Klaarhamer

Henk Wijnen (Breda) en Petja Klaarhamer (Nijmegen/Utrecht) werden benoemd tot erelid van de vereniging wegens langjarige verdiensten.

Ronald van den Heuvel en Gerard van Loon

Gerard van Loon (Breda) en Ronald van den Heuvel (Utrecht) traden af als respectievelijk penningmeester en voorzitter van het landelijk bestuur, waarbij de laatste tot erelid van de vereniging werd benoemd.

Ronald van den Heuvel en Gies Stolze