Een moderner logo voor het NWG

Voor dat het Marketing Team aan de slag gaat met promotie is eerst kritisch naar het NWG logo gekeken. Op zich een logisch vignet (symbolisch voor ruiken, proeven en educatie), maar wat rafelig getekend als met krijtje op een schoolbord.
Een naam in hoofdletters en vele kleuren, die bovendien onscherp lijkt, doordat er een schaduw aan elke letter is toegevoegd.
Er was geen apart logo voor de afdelingen, zodat de naam van de afdeling er op allerlei manieren aan werd toegevoegd.

Conclusie: Het vignet moet strakker en met een naam in een vriendelijk rond lettertype in één kleur maakt het weer eigentijds. De plaatsnaam wordt er onder, op een rode lijn, aan toegevoegd.
Et voilà, het nieuwe logo is geboren. Zoon Pascal van een bestuurslid heeft meegedacht en getekend. De adviezen van een marketing bureau onderschrijven deze stap.

Afhankelijk van het gebruik is er een horizontaal logo met het vignet vóór de naam en een verticaal logo met het vignet boven de naam. De 6 afdelingsversies en de 3 vignetten zijn inmiddels naar de afdelingen gemaild, zodat deze gebruikt kunnen worden. Elke versie is er immers in kleur, in zwart en in wit. Enkele voorbeelden:

De huisstijl op deze basis wordt momenteel uitgewerkt en als die klaar is, wordt de “toolkit” voor gebruik naar de afdelingen gezonden.