Colofon

Tannine 8 van november 2021 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekker, Joke Scholtens, Marijke Kop en Wim Schepman.
Aan deze 8e editie werkten verder mee Fred Nijhuis en Ger Dorlo (Wijngilde Maastricht).

Tannine 9 (extra editie) verschijnt eind december.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.