Colofon

Tannine 5, 2021 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde en verschijnt 6x per jaar.
Redactie Harry Dekker, Joke Scholtens en Wim Schepman
Aan deze 5e editie werkten verder mee
Ilse Swank en Joke van der Leij (Tekstjuweel Zeist), Jan Vegter (Wijngilde Utrecht), Marijke Kop en Ger Dorlo (Wijngilde Maastricht).
Tannine 6, 2021 verschijnt op 3 juli 2021
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom.
Voor meer informatie

Terug naar de inhoudsopgave