Colofon

Tannine is het kwartaalbericht van het Nederlands Wijngilde.
Redactie Joke Scholtens, Harry Dekker en Wim Schepman
Bijdrage voor nummer 2 kun je tot 20 augustus sturen naar redactie@nederlandswijngilde.nl

Tannine verschijnt vier keer per jaar, deadline voor copy is 20 februari, 20 mei (m.u.v. 2020), 20 augustus en 20 november.

Terug naar Tannine