Wedstrijd film homepage

Wedstrijd Nederlands Wijngilde

Op de homepage van de website is momenteel een filmpje geplaatst, dat de essentie van het wijnproeven weergeeft.
Dus het beoordelen van wijn op kleur, geur en smaak.
Het bestuur wil de leden graag in de gelegenheid stellen om een soortgelijk filmpje te maken, dat het huidige zal vervangen.
Vandaar dat deze wedstrijd is uitgeschreven.

Onderwerp:                      het wijnproeven in beeld

Beeld:                                  landscape

Geluid:                                geen geluid

Duur:                                    maximaal 45 seconden

Kwaliteit:                            in kleur, uiteraard met een goede belichting en                                                                      trillingsvrij

Format:                               MP4

Verdere regels:               geen

 

Laatste inzenddatum:   31 januari 2019
Als bijlage te mailen naar: webmaster@nederlandswijngilde.nl

Prijs:                                     eeuwige eer en roem en een goede fles wijn

De jury bestaat uit Ronald van den Heuvel (voorzitter), Joke Scholtens (PR) en Wim Schepman (webmaster).
Indien filmpjes vrijwel even hoog eindigen, kan besloten worden om deze afwisselend te gebruiken.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.