Colofon

Deze Tannine van september 2023 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar, meestal op de eerste zaterdag van de oneven maand.
Redactie: Harry Dekker (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen) met medewerking van Ilse Swank (Utrecht), Kees Kraaij (Utrecht), Steven van der Linde (Amsterdam en landelijk voorzitter), Martin Rijxman (Gouda), Jacques Vroemen (Gouda), Gies Stolze (Utrecht en landelijk NWG Wijnmeester).

Tannine 20 verschijnt begin november 2023.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.

Tannine wordt als nieuwsbrief rechtstreeks door de redactie aan de meeste leden verspreid. Sommige leden ontvangen Tannine echter pas via het secretariaat van hun afdeling.
Maar als je Tannine ook rechtstreeks wilt ontvangen, kun je je hier aanmelden.