Colofon

Deze Tannine van juli 2023 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar, meestal op de eerste zaterdag van de maand.
Redactie: Harry Dekker (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen) met medewerking van Liesbeth Kollewijn (Twente) Ilse Swank (Utrecht), Ger Dorlo (Maastricht), Kees Kraaij (Utrecht), Steven van der Linde (Amsterdam en landelijk voorzitter), Fred Nijhuis en Max Funcke.

Tannine 19 verschijnt begin september 2023.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.

Tannine wordt als nieuwsbrief rechtstreeks door de redactie aan de meeste leden verspreid. Sommige leden ontvangen Tannine via het secretariaat van hun afdeling.
Als zij Tannine ook rechtstreeks willen ontvangen, kunnen zij zich hier aanmelden.