Colofon

Tannine 12

Deze Tannine van juli 2022 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekker (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen) met medewerking van Steven van der Linde (Amsterdam), Theo Gasseling (Nijmegen), Max Funcke (Okhuysen), Ger Dorlo (Maastricht) en Dirk de Jong (Gouda).

Tannine 13 verschijnt begin september 2022.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.