Colofon

Deze extra Tannine over het 8e Lustrum van juni 2022 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekker (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen) met medewerking van Ilse Swank (Utrecht) en Arjan Krijgsman (Amsterdam).

Tannine 12 verschijnt begin juli 2022.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.