Colofon

Tannine 10 van maart 2022 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekkers (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen).

Tannine 11 verschijnt begin mei 2022.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.