Lustrum verplaatst naar april 2022

Beste leden,

Het 8e Lustrum van het Nederlands Wijngilde is verplaatst naar zaterdag 23 april 2022.

Het Lustrumteam 40-jarig jubileum NWG heeft zich, samen met de voorzitter van het NWG, gebogen over de huidige situatie rond de geplande jubileumviering op 27 november a.s. in Amersfoort.

De trieste conclusie van dit beraad betekent dat het, alles in ogenschouw genomen, ons niet verantwoord lijkt om de plannen voor 27 november door te zetten. De nieuwe record hausse aan besmettingen, gecombineerd met de nu reeds genomen maatregelen voor de periode 13-11 t/m 04/12 en de verwachte maatregelen voor de situatie daarna geven ons geen andere keuze. Duidelijk is nu al dat door de nu vigerende maatregelen de gemaakte afspraken met de Observant niet, als gepland, 100 % kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast geldt natuurlijk ook dat, los daarvan, voor veel collega-leden zal gelden dat de begrijpelijke beduchtheid voor Covid besmettingen voor hen doorslaggevend zal zijn voor hun handelen in de huidige situatie.  Bovendien zou de aard van de viering geweld worden aangedaan: het jubileumfeest is in de eerste plaats natuurlijk een feest van ontmoeting en onderlinge contacten en daar moet door de strenge geldende voorwaarden (1,5 meter, al dan niet mondkapje, vaste placering etc.) te veel op worden ingeleverd.

Uiteraard willen wij ons 40-jarig jubileum graag samen met jullie vieren, maar dan op een latere datum. We denken aan voorjaar 2022. De datum is samen met De Observant vastgesteld. Het lustrum komt dan in plaats van de voorjaarsdag. De organisator van de voorjaarsdag ’22 (Afdeling Arnhem) is hiervan op de hoogte. Zij zijn dan een jaartje later aan de beurt.

Deelnemers die zich hebben aangemeld/betaald voor het lustrum van 27 november staan nu automatisch ingeschreven voor het lustrum voorjaar 2022. Mocht de voorgestelde datum niet uitkomen dan wordt het bedrag teruggestort. Uiteraard is het lustrum van nu af aan ook weer open voor nieuwe inschrijvingen.

Wij hopen op 23 april 2022 ons 8e lustrum bij de Observant in Amersfoort samen met jullie te kunnen vieren! 

Vriendelijke groeten,

Ronald van den Heuvel

Voorzitter NWG

Lustrum team NWG

Angela, Ans, Gies, Joke, Wim