Wijngilde Maastricht i.o.

Wij, Marijke Kop en Ger Dorlo, zijn drukdoende om Wijngilde Maastricht op te richten. Of althans, een zeer serieuze poging daartoe te ondernemen. Vreemd genoeg helpt corona ons daarbij. Deze periode biedt immers enerzijds ruimte om de nodige voorbereidingen te treffen en anderzijds het vooruitzicht om (post-corona) weer, in elkaars aanwezigheid, te mogen proeven, eten en reizen. Een mooi perspectief!

Wij zijn, behalve een echtpaar, twee gepassioneerde wijnliefhebbers met een goedgevulde wijnkelder. Geen professionals. In 2019 hebben we met goed gevolg ons examen WSET 3 afgelegd. We reizen veel. Altijd ook ‘wijngerelateerd’. Zo hebben we de afgelopen jaren het nodige gezien en geproefd in de VS, Zuid-Afrika, Frankrijk, Duitsland, België en, uiteraard, Nederland.

We wonen zeer dichtbij de Belgische (taal)grens. Dat maakt dat het bezoeken van de Salons du Vin, die geregeld in Wallonië worden georganiseerd, voor ons een peulenschil is. Geweldig om onder andere daar te ervaren hoe groot de cultuurverschillen tussen onze landen zijn.

Waarom een Wijngilde Maastricht? Welnu….bekijk welke afdelingen er nu zijn en ‘plot’ die op een kaart van Nederland. Dan zie je op dit moment een heel groot ‘niemandsland’ in het zuiden. Een vreemde situatie omdat iedereen (ook wij) in dit toch meest Bourgondische deel van Nederland een eigen afdeling van het Nederlands Wijngilde verwacht. En dus willen we in die veronderstelde behoefte voorzien!

Hoewel de afdeling Wijngilde Maastricht gaat heten, willen wij ons qua leden niet tot Maastricht beperken. Leden uit heel Limburg en uiteraard ook Belgisch-Limburg zijn welkom. Onze WSET-opleiding heeft ons zeker ook geleerd dat landsgrenzen, terecht, geen enkele barrière vormen voor wijnliefhebbers. Voor het vinden van een proeflocatie willen we ons echter concentreren op Maastricht.

Op dit moment moet er nog veel geregeld worden. Denk o.a. aan proef locatie en ledenwerving. We hebben een plan van aanpak opgesteld en werken dat successievelijk af. Hopelijk resulteert dat in de loop van 2021 in een actief Wijngilde Maastricht! Uiteraard is het bijzonder leerzaam om te zien hoe andere afdelingen een en ander vorm en inhoud hebben gegeven. Suggesties, tips, enzovoort zijn welkom! We ervaren in ieder geval de steun vanuit het landelijk bestuur als heel prettig.

Marijke Kop & Ger Dorlo, Wijngilde Maastricht i.o.