Voordelen lidmaatschap van het Nederlands Wijngilde

USP’s Nederlands Wijngilde (NWG)

 • Je bent lid van de grootste en leukste wijnproefvereniging van Nederland. Niet van een van de vele wijnclubjes van liefhebbers.
 • Het lidmaatschap biedt toegang tot professionals, zoals wijnproducenten, organisatoren van wijnevenementen/beurzen/workshops, professionele proeverijen etc.
 • Leden van het NWG hebben inspraak in het landelijke- en afdelingsbeleid tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
 • NWG heeft als vereniging geen winstoogmerk. De kosten worden hoofdelijk omgeslagen. Winst wordt teruggestort in de vereniging.
 • Alle afdelingen van het NWG kunnen gebruik maken van centraal ontwikkeld PR tools en materiaal als folders, website, facebook, etc.
 • Landelijk worden twee centrale bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Deze landelijke bijeenkomsten zijn erop gericht om ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Ze worden gecombineerd met een masterclass en/of een blindproefwedstrijd.
 • De landelijke organisatie brengt NWG-wijnmeesters van de afdelingen bij elkaar. Zij wisselen onderling kennis en materialen (presentaties, artikelen, etc.) uit.
 • De NWG-wijnmeesters bepalen gezamenlijk jaarlijks een landelijk thema, kopen hiervoor wijnen centraal in en werken hiervoor een presentatie uit. Dit wordt uitgerold naar de afdelingen.
 • Leden van het NWG ontvangen een maal per twee maanden het digitale blad ‘Tannine’ vol interessante wijn wetenswaardigheden.
 • Deelname aan het NWG omvat toegang tot een netwerkorganisatie van 300+ gelijkgestemden. Dit zijn wijnliefhebbers die hun wijnkennis willen verbreden en verdiepen.  
 • Leden zijn altijd welkom om mee te proeven bij andere afdelingen.
 • Er worden regelmatig wijnreizen voor leden georganiseerd. Bij het boeken van afspraken opent de naam NWG vaak deuren die voor anderen gesloten blijven.
 • NWG heeft een nauwe samenwerking met de Verenigden Vinologen Nederland (VVN).