Verzekeringen

Het Nederlands Wijngilde heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuursleden en leden.
S.v.p. niet zelf een claim indienen, graag eerst overleg met de penningmeester.
Onderstaand de polis