Vacature landelijk bestuur

NWG Landelijk Bestuur zoekt een

Bestuurslid Afdelingsbelangen & Ledenservice

Scope

Het Landelijk NWG bestuur bestaat uit vijf bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een wijnmeester en een bestuurslid PR & marketing. De vereniging telt een kleine 250 leden, verdeeld over negen afdelingen/regio’s. De afdelingen hebben elk een eigen bestuur. Het Landelijk Bestuur wil afdelingsbesturen gericht ondersteunen, om de meerwaarde van een landelijke club te onderstrepen. Hiervoor wil het landelijk bestuur uitbreiden met een bestuurslid Afdelingsbelangen & Ledenservice.

Taken

 • Het regulier onderhouden van de contacten met afdelingsbesturen.
 • Vraagbaak zijn voor afdelingsbesturen op aandachtsgebieden, die momenteel niet door de huidige bestuursleden worden ingevuld.
 • Het inventariseren en eventueel vormgeven van wensen van afdelingsbesturen.
 • Het bedenken en ontwikkelen van een loyalty-programma voor leden in overleg met afdelingsbesturen.
 • Het inventariseren van wensen van afdelingsbesturen mbt de jaarlijkse ALV. Het geven van advies hierover aan de voorzitter en secretaris (landelijk bestuur), die de ALV vervolgens organiseren/invullen.
 • Het bevorderen van de synergie tussen de afdelingen onderling.

Tijdsinspanning

 • Het maken van een kort projectplan dat een goede invulling geeft aan de naam van deze functie plus genoemde taken.
 • De uitvoering van dit plan als projectmanager.
 • Het deelnemen aan het landelijk bestuursoverleg vier maal per jaar (twee maal fysiek van 20:00 tot 22:30 uur roulerend bij bestuursleden thuis en twee maal online ’s avonds van 20.00 tot 22.30 uur).
 • Het deelnemen aan (momenteel) het jaarlijkse voorzittersoverleg op een centrale locatie.

Werkomgeving

 • Je werkt binnen een dynamisch team (landelijk bestuur), laagdrempelig en binnen een prettige sfeer met veel vertrouwen naar elkaar toe.

Wil je reageren op deze functie? Stuur dan een mail met een korte motivatie naar de secretaris.  Bij voorkeur vóór 1 oktober 2022.