Een nieuwe afdeling: Wijngilde Sneek

Ja u leest het goed, Sneek in Fryslan, de watersportplaats in het mooie Friesland. Een grijze vlek op de landkaart wat betreft afdelingen van het Nederlands Wijngilde (NWG). In ons vooronderzoek waren we op bezoek bij een proefavond van een van de afdelingen. Ik kwam daar in gesprek met een van de leden en deze vroeg zich af of ze daar in Friesland wel wijn dronken. Nu bleek dit ook nog een “Fries om utens” (een Fries wonend buiten Friesland) te zijn. Ik kon maar een conclusie trekken, deze meneer moet toch maar weer snel eens terug naar het bêste lân fan d’ierde (beste land op aarde). 

Wij, Boudien Zijlstra en Hugo E. Wijbenga, zijn ons hele leven al bezig met gastronomie en gastvrijheid. Na 30 jaar horeca zijn wij een andere weg ingeslagen, maar ook nu heeft gastronomie en gastvrijheid een prominente rol in ons leven. Wijn is daarbij een rode draad, er is immers niets mooier dan met gelijkgestemden te mogen genieten van wijn en spijs.   

Via internet en dan door het bekende Google kwamen we in aanraking met het NWG. We hebben links en rechts in ons netwerk eens gepolst of er interesse was. Wel dat was er en dus zijn we druk bezig om een afdeling in Sneek op te richten voor het NWG. Ook al heet onze afdeling ‘Sneek’, iedere wijnliefhebber in de provincie Fryslan is welkom.  

Elke laatste dinsdag van de maand zal onze bijeenkomst plaats vinden. We starten 27 september met een informatieavond en een kleine proeverij. De locatie is geregeld en we hebben een gastronoom bereid gevonden om de functie van NWG-Wijnmeester op zich te nemen. De basis is gelegd maar toch realiseren wij ons dat er nog veel geregeld moet worden.  

U zult begrijpen dat alle suggesties, tips, enzovoort welkom zijn. De afdeling in Sneek is de 10e afdeling van het NWG. Wilt u meer weten over Wijngilde Sneek, lid worden of op 27 september aanwezig zijn bij onze informatiebijeenkomst dan horen wij graag van u via dit e-mail adres

Wijngilde Sneek 
Hugo E. Wijbenga