Colofon

Deze Tannine van september 2022 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekker (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen) met medewerking van Dirk de Jong (Gouda), Adriaan Visser, Hugo Wijbenga (Sneek) en Gies Stolze (landelijk NWG-Wijnmeester).

Tannine 14 verschijnt begin november 2022.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.