Colofon

Tannine 11 van mei 2022 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekkers (Breda), Joke Scholtens (Amsterdam), Marijke Kop (Maastricht) en Wim Schepman (Nijmegen) met medewerking van Cristina della Gaspari (Italië) en Ilse Swank (Utrecht).

Tannine 12 verschijnt begin juli 2022.
Vóór die tijd nog het jubileumnummer over het lustrum.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom via de redactie.