Colofon

Tannine 6 van juli 2021 is een uitgave van het Nederlands Wijngilde.
De Tannine verschijnt 6x per jaar.
Redactie: Harry Dekker, Joke Scholtens en Wim Schepman
Aan deze 6e editie werkten verder mee Birthe van Meegeren en Henk Wijnen (Breda)

Tannine 7 verschijnt begin september.
Tips over te interviewen personen, interessante websites etc. zijn van harte welkom.