Volgende Proeverij:

  • 00 D
  • 00 U
  • 00 M
  • 00 S
+

NWG-Wijnmeesters

De NWG-wijnmeesters

Deze pagina is nog onder constructie.

De NWG-Wijnmeesters vormen de spil van het Nederlands Wijngilde.
Elke afdeling heeft één of meer NWG-wijnmeesters en in het landelijk bestuur zit landelijk NWG-wijnmeester Gies Stolze.

De NWG-wijnmeesters zijn (mede) verantwoordelijk voor de leerzame proeverij in de afdelingen.
Op de NWG najaarsdag vergaderen de NWG-wijnmeesters over het wel en we van de afdeling, het landelijk proefthema, contributie in relatie tot budget van de proeverijen, ontwikkelingen rond de wijnproductie etc.

………

………

Meer info volgt.