Volgende Proeverij:

  • 00 D
  • 00 U
  • 00 M
  • 00 S
+

NWG Utrecht – Beaujolais

  • Bartimeus, van Renesselaan 32, Zeist

Beste wijnvrienden,

Maandag 9 april a.s. om 20.00 uur zal John Patrick Jansen ons een inkijk geven in de Beaujolais streek.

Beaujolais heeft lange tijd niet erg in de belangstelling gestaan, maar dit is langzaam aan het veranderen. Een algemene trend naar wat meer frisse wijnen helpt hier goed bij, maar ook het kwaliteitsaspect heeft veel aandacht gekregen de laatste tijd. 

Jonge wijnmakers hebben een belangrijk aandeel in deze veranderingen. Zij zijn tegenwoordig bijna allemaal goed geschoold en hebben vaak ook nationale en internationale ervaring waardoor ze beter kunnen anticiperen op de vraag naar hun wijnen.

Wij gaan wijnen uit verschillende cru’s proeven en ook twee witte wijnen. Van twee rode wijnen hebben we twee verschillende jaargangen en dat is altijd interessant om zo verschillen in ontwikkeling en omstandigheden van een bepaald jaar te kunnen proeven.

John Patrick bereidt een presentatie voor om zo e.e.a. te kunnen illustreren.

 

Willen jullie uiterlijk woensdag 4 april a.s. laten weten als je er niet bij bent?

Introducés graag wel aanmelden.

Graag vooruit betalen op rekeningnummer NL 63 RABO 0385 2649 76 ten name van Het Nederlands Wijngilde afd. Utrecht.

Graag tot maandag 9 april a.s. op ons vaste proefadres bij Bartiméus.

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur,

Marcel Heuts, secretaris NWG Afd. Utrecht         www.wijngildeutrecht.nl