Wijn weetjes (6) Koper

De afdeling Midden Holland heeft nauwe banden met het onderzoeksinstituut GEILWEILER HOF. Kort geleden is er opnieuw contact geweest met het instituut (tevens genenbank). De nieuwe instituutsleider was blij verrast over een beoordeling van een rode PIWI wijn (met alleen nog maar een onderzoeksnummer) en stond open om in de toekomst te helpen met het samenstellen van een proeverij met zowel experimentele als reeds toegelaten PIWI druiven (schimmel resistente rassen)KOPER: Met de import van druivenstokken uit de VS is niet alleen de druifluis in huis gehaald maar ook Valse Meeldauw. Eén van de eerste effectieve middelen was de zogenaamde Bordeauxe pap, een mengsel van Kopersulfaat en Kalk. Dit was het eerste synthetische bestrijdingsmiddel. Tot de dag van vandaag is het een effectief middel. So far so good! Echter Koper wordt gerekend tot de zware metalen en hoopt zich op in de bodem. Koper (Cu) is toxisch voor o.a. wormen, maar ook voor waterleven (laag gewervelden). Na jaren van gebruik, zijn er wijngaarden met 1000mg Cu / kg in de grond. (een regenworm verdraagt tot ca. 50 mg). In een “normale” (oorspronkelijke) bodem komt 2 – 40mg voor!

 Niet alleen bodemleven is gevoelig voor Cu, ook gisten (grenswaarde 12 mg). Natuurlijke gisten in de wijnberg hebben daarmee te dealen. In / op druiven die volgens de regels zijn behandeld zit 2 – 7 mg Cu en dat zal normaal gesproken geen problemen geven. Omdat Cu een effectieve Zwavelbinder is (CuS) heeft een geringe hoeveelheid koper al snel invloed op de met name de geur van wijn. Een Sauvignon Blanc zal al snel minder neus krijgen. Het gebruik van Cu verbindingen is in de “conventionele” wijnbouw met de komst van andere synthetische schimmelbestrijders sterk teruggelopen. Echter in de BIO wijnbouw is het enig toegelaten antischimmel preparaat. De wetgever heeft de toegestane hoeveelheid beperkt tot 3 kg per jaar per ha. (in 2016 vanwege het vochtige voorjaar verruimt tot 5). Elke 7 jaar beoordeelt de EU over de grenswaarden omdat we te maken hebben met een Persisterende Bio accumulatieve Toxische stof (PBT). Er zijn dan ook “BIO wijnboeren” die stellen dat het gebruik van Cu verboden moet worden en dat alleen PIWI’s de toekomst zijn voor de BIO boer. Wij hebben met eigen ogen tijdens de wijnreis in de Pfalz op het proefstation Geilweilerhof kunnen zien wat het effekt is van wel of niet “sproeien” en mogen proeven hoe de druif van de toekomst smaakt! Daar wordt hard gewerkt aan Schimmelresistente Rassen (Pilz Wiederstands fähige).