NWG Utrecht/Zeist, ALV en landelijke serie Zuid-Afrika, 11 maart

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse ALV en een Zuid Afrika proeverij. Op 11 maart proeven wij de wijnen die vorig jaar door de landelijke wijnmeesters zijn geselecteerd. 

Dit is een prachtige serie van kwalitatief zeer goede wijnen uit het veelzijdige wijnland Zuid Afrika. Een aantal jonge wijnmakers die in Europa, de VS, Australië ervaring hebben opgedaan, hebben de kwaliteit van Zuid-Afrikaanse wijnen naar grote hoogte gebracht. De wijnen die wij gaan proeven zijn een goede afspiegeling hiervan. De wijnlijst en informatie over de wijnen zijn per mail aan de leden van afd. Utrecht toegestuurd.

Voorafgaand aan de proeverij vindt de jaarlijkse ALV plaats.
We starten dus om 19.30 uur.
Agenda en stukken zijn per mail gestuurd.

Als je niet aanwezig kunt zijn dan laat het ons tijdig weten. Voor de penningmeester is het fijn als iedereen vooraf betaalt op rekeningnummer NL63RABO0385264976 t.n.v. Nederlands Wijngilde afdeling Utrecht. Graag tot maandag 11 maart, aanvang 19.30 uur op ons vaste proefadres bij Bartimeus.

Kosten zoals gebruikelijk : leden 10 euro, belangstellenden 15 euro.

Hartelijke groeten,

Marcel Heuts

secretaris Ned. Wijngilde afdeling Utrecht